HAWAII

11 Mountains with prominence of 2,000 feet or greater


Hawaii has six ultra-prominences (summits with 1,500 meters or more prominence.)


Rank
Summit Name
Island
Latitude
Longitude
Elevation
(ft)
E (e)
Prominence
(ft)
Saddle
S (e)

1 Mauna Kea Hawaii 19º49'14"N 155º28'05"W 13796
13796 0
2 Red Hill (Haleakala) Maui 20º42'36"N 156º15'11"W 10023
10023 0
3 Mauna Loa Hawaii 19º28'32"N 155º36'20"W 13679
7079 6600 40
4 Puu Kukui Maui 20º53'24"N 156º12'29"W 5788
5668 120 20
5 Kawaikini Kauai 22º03'32"N 159º29'51"W 5243
5243 0
6 Kamakou Molokai 21º06'24"N 156º52'07"W 4961
4961 0
7 Kaala Oahu 21º30'30"N 158º08'36"W 4040 40 4040 0
8 Lanaihale Lanai 20º48'57"N 156º52'39"W 3379 33 3379 0
9 Puu Hualalai Hawaii 19º41'21"N 155º51'52"W 8271
3071 5200 40
10 Kohala Hawaii 20º05'10"N 155º43'02"W 5513
2493 3020 40
11 Puu Konahuani Oahu 21º21'27"N 157º47'27"W 3150
2270 880 20